Gautos paramos panaudojimo ataskaitos:

2014 metai

Turėdama paramos gavėjo statusą, VŠĮ „Sveikame kūne sveika siela“, per 2014 metus iš fizinių asmenų gavo 937 Lt paramą, kurią panaudojo plaukimo inventoriui įsigyti.

UAB „Studio Moderna“ suteikė 5694 Lt vertės materialią paramą, kuri buvo panaudota vaikų apdovanojimams įvairių renginių metu.